MIGRACIJE, TERORIZEM, SVOBODA GOVORA – Javna tribuna v organizaciji strank SLS in SDS

POROČILO: MIGRACIJE, TERORIZEM, SVOBODA GOVORA – Javna tribuna v organizaciji strank SLS in SDS v pondeljek 17. 12. 2018 ob 17h v dvorani Smelt na Dunajski 160 v Ljubljani.

Javna tribuna z naslovom MIGRACIJE, TERORIZEM, SVOBODA GOVORA. Ekipa “SLOVENIANE” se je udeležila te javne tribune. Na tem mestu bom povzel samo tiste vsebine, ki niso zajete v ostalih poročilih s tega dogodka. Vsi prispevki sodelujočih so bili odlični in izčrpni, zaradi omejenega časa pa verjetno ni bilo možno v dogodek zajeti prav vse povezane problematike. Tu izpostavljam samo moja osebna videnja na tematiko MIGRACIJ, ISLAMA, SVOBODE GOVORA, ki na javni tribuni niso bila zajeta.

Jaz osebno Janez Kepic-Kern, sicer nisem velik poznavalec ISLAMA, MIGRACIJ, SVOBODE GOVORA, vendar lahko v svojem osebnem imenu rečem naslednje: razvoj krščanstva in Evrope v zadnjih dveh tisočletjih, bolj ali manj poznamo. Krščanstvo je skupaj z Evropo prešlo na grobo rečeno naslednje faze kulturnega razvoja:

  • SREDNJI VEK
  • HUMANIZEM, RENESANSA
  • PROTESTANTIZEM, BAROK in zlasti zelo pomembno fazo t.i.:
  • RAZSVETLJENSTVA v 18. stol.

Vsebine iz nakazanih razvojnih stopenj evropskega krščanstva in Evrope same, so nedvomno povišale kulturno civilizacijsko stopnjo same krršanske vere in tudi same evropske kulture, do stanja kakršnega imamo danes, leta 2018.

Kot rečeno, nisem poznavalec razvoja ISLAMA, vendar se mi zdi, da Islam in islamske dežele niso prešle skozi podobne faze ali faze stopnje kulturnega razvoja islamske vere same in kulture v islamskih deželah. Naj strokovnjaki to ugotovijo.

Poudarim naj, da so zgoraj nakazane stopnje močno povečale ne samo raven kulturne razvitosti krščanske vere in kulture Evrope: povišale so tudi raven pravne kulture in raven gospodarske razvitosti v sami Evropi, kot jo poznamo danes, leta 2018. Ta višja gospodarska razvitost, večja pravna urejenost, socialna varnost, tudi je tisti osnovni “magnet, ki vse te MIGRACIJE/MIGRANTE privlači v samo Evropo.

Evropa in njene države kakršnekoli že so, so pač na neprimerljivo višji pravno socialno civilizacijski stopnji, kot so, se zdi, države/dežele od koder ti AFRO/ISLAM MIGRANTI bežijo oz. hočejo priti v Evropo.

Samo opozarjam, točno situacijo naj ugotovijo pravi poznavalci/strokovnjaki.

Ob koncu opozarjam tudi na veliko slabost Evrope, naših evropskih držav in naših EU narodov, skozi zgoraj nakazani razvoj Evrope in krščanstva v času, je Evropa -se zdi – izgubila pomemben element

  • močne kulturne povezanosti Evrope same na osnovi krščanstva
  • hkrati pa so nacionalistična kolonialna osvajanja in nacionalistične evropske vojne v 19. in 20. stoletju močno oslabile samo tvorno pozitivno vlogo in enotnost na osnovi narodnostne zavesti posamičnih EU narodov.

Žal opažamo zmanjšano, pozitivno tvorno narodno zavest, pri večini evropskih narodov.

Zaključujem z mislijo, da bo potrebno veliko kulturnega, izobraževalnega itd. vložka v tvorno pozitivno obnovitev narodnostne zavesti pri nas Slovencih samih in tudi pri večini drugih EU narodov. Zdi se da bomo Slovenci in ostali, zaradi vojn 20. stol. in komunizma “prizadeti”, narodi, šele po izvedbi pozitivne tvorne obnovitve naše lastne narodnostne zavesti, bolj enotni in tudi bolj obrabno odporni do pritiskov in MIGRACIJSKIH IZZIVOV sodobnega sveta.

Mi Slovenci in ostali, s komunizmom “prizadeti” in obremenjeni, narodi, se moramo otresti zastarelih, zavirajočih nas, ostankov totalitarnega, malo pravnega Stalinizma, Komunizma “Tito-kom” socializma neuvrščenosti, itd. Šele s povečano našo lastno pozitivno tvorno narodnostno zavestjo in narodnostno samostojnostjo, bomo tudi mi Slovenci in naša R. Slovenija postali bolj uspešen in tudi samo obrambno sposoben del sodobnega sveta.

Zapisano je seveda moje osebno mnenje.

Zapis:  l.r. Janez Kepic-Kern, odg. urednik in lastnik edicij »SLOVENIANA«

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Call Now Button