SEDANJA KRIZA V JAVNEM IN KONCESIJSKEM ZDRAVSTVO V NAŠI R. SLOVENIJI – AKTUALNO STANJE Z VIDIKA PACIENTA

Kot vemo vsi v R. Sloveniji, je kriza v ZDRAVSTVU v tem času na svojem vrhuncu. Imamo novega ministra za zdravstvo, ki se bo moral spopadati s številnimi problemi v zdravstvu in jih urediti. Najbolj neprijeten del te krize so napovedane odpovedane ODPOVEDI osebnih – družinskih zdravnikov. Pri “SLOVENIANI” vam beročim, kot potencialnim pacientom, če ste v hujših zdravstvenih potrebah, priporočamo uporabo urgenc in ureditev vaših zdravstvenih potreb s pomočjo t.i. VARUHOV PACIENTOVIH PRAVIC.

Javno koncesionarsko in samoplačniško zdravljenje v Sloveniji, najbolj aktualne prednosti in slabosti možnosti izvedbe zdravstvenih storitev z vidika pacientov potrebnih zdravstvenih storitev.

V tem prispevku samo uvodno navajam nekaj povsem očitnih realnih prednosti in slabosti v ponudbi zdravstvenih storitev, kompletnega zdravstva v Sloveniji – nam zdravstvenih uslug potrebnih državljanov Slovenije.

Nekaj glavnih DOBRIH LASTNOSTI/PREDNOSTI obstoječega sistema zdravstva v R. Sloveniji:

  1. Dokaj dobro razvita mreža javnih zdravstvenih in koncesionarskih zavodov ter izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi samoplačništva.
  2. Pozitivna je možnost izbire osebnega družinskega zdravnika, razvitost tako imenovanih referenčnih ambulant.
  3. Uvedba osebnih zdravnikov je privedla do pojava preobremenjenosti tistih zdravnikov splošne družinske medicine, ki so med prebivalstvom na glasu, kot “dobri” – pomeni, taki da se dejansko zavzeto posvečajo zdravstvenim težavam svojih pacientov. Pacienti brez vpogleda v interne razmere na tem področju, opažamo preobremenjenosti in prezaposlenost nekaterih osebnih zdravnikov, ki so verjetno tudi premalo nagrajeni/plačani. Baje se mlajši zdravniki vse manj in neradi odločajo za svojo zaposlenost na področju osebnega družinskega zdravstva zaradi široke splošne zahtevnosti tega profila in verjetno preslabo nagrajenega dela osebnih družinskih zdravnikov.
  4. Mnoga ostala vprašanja področja osebnega družinskega zdravstva puščamo odprta in jih bomo obravnavali v nadaljevanju.
  5. Eden najbolj pozitivnih elementov javnega zdravstva v Sloveniji so t.i. URGENCE pri večjih javnih zdravstvenih domovih po Sloveniji najbolj obiskana in obremenjena pa je seveda SNMP – URGENCA UKC-ja v Ljubljani.
  6. Osebni zdravniki in urgence opravijo veliko pozitivnega in nujnega zdravstveno skrbnega dela za nas paciente, za kar smo jim seveda hvaležni.

Nekaj z vidika nas pacientov glavnih SLABOSTI celote slovenskega zdravstva, ki so za nas, zdravstvenih storitev, potrebne državljane Slovenije – najbolj moteče. Teh slabosti, je kot vemo veliko in so tudi veliko javno obravnavane:

  1. Nedodelan računalniško informacijski sistem v slovenskem zdravstvu, t.i. čakalne vrste, itd, itd, ..
  2. Glavni tekst v tem prispevku načenjamo samo problem sistema napotitev nas pacientov na dodatne specialistične preglede in zahtevnejše zdravstvene posege/operacije v specialističnih – operacijskih servisih javnega zdravstva in koncesionarjev – delujočih v R. Sloveniji.

Navajam moj konkretni primer: Janez Kepic-Kern – UZ snemanje zožane vratne žile, dodaten koncesionarski CTA pregled – snemanje pretoka krvi v zožani vratni žili in možnost izvedbe operacije zaradi odstranitve žilne obloge, ki povzroča zoženost in vstavitve t.i. žilne opornice.

Kratek oris mojega primera: Redne UZ preglede in snemanja zožane vratne žile sem opravljal redno pri privatnem zavodu, ki tako UZ snemanje izvaja tudi s plačilom preko ZZZS. Pri stanju 80% zožanja žile je prišlo do zapleta, saj je za CTA snemanje pretoka krvi več ponudnikov.

Priporočeno mi je bilo CTA snemanje pri enem od večjih koncesionarjev uradno delujočih v R. Sloveniji. V cca treh mesecih od prijave k temu CTA snemanju pretoka krvi je bilo CTA snemanje pri dotičnem koncesionarju tudi opravljeno.

Na tej točki pa je prišlo do zapletov:

– dotični koncesionar mi v treh mesecih od izvedbe slikanja ni dostavil izvida CTA slikanja, izvedenega v decembru 2018. Teh izvidov nisem prejel niti jaz, niti moja osebna zdravnica.

– po ustnih informacijah dotični koncesionar pošlje tak CTA izvid na zdravniški konzilij, ki se “tudi samo po ustnih informacijah”, sestane SAMO enkrat letno. Kot pacient nisem dobil informacije, kdaj se ta konzilij, ki odloča o operaciji vratnih žil in o vsaditvi žilne opornice, datumsko sploh sestane.

Torej sami lahko ocenite v kakšnem stanju se kot pacient, potreben pomembnega zdravstvenega posega, zaradi nevzpostavljene komunikacije med koncesionarjem in menoj – pacientom, pravzaprav nahajam. Stanje moje obveščenosti je tako. O rezultatih izvida, ne vem nič, o datumu eventualnega zdravstvenega posega operacije, tudi ne vem nič.

Tako neugodno situacijo lahko ocenite tudi beroči.

P.S.: K sreči imamo v R. Sloveniji organizirano tudi inštitucijo t.i. VARUH PACIENTOVIH PRAVIC, ki se je bom verjetno moral poslužiti. Seveda se sprašujem zakaj je to potrebno, saj gre v ozadju opisovanega “informacijskega zapleta” med menoj in koncesionarjem, verjetno za preprosto pomanjkljivost v komunikacijskem delu s pacienti – konkretnega, dotičnega koncesionarja. Zdi se, da bo potrebno za korektno ureditev te komunikacije s predpisi urediti tudi komunikacijo med pacienti in zdravniki, zdravstvenimi ustanovami, ki zdravstvene storitve izvajajo.

L.r. Janez Kepic-Kern, odg. urednik in lasnih edicij “SLOVENIANA”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Call Now Button